Gwarancja

GWARANCJA

  1. Wszystkie wyroby gotowe, znajdujące się w ofercie sklepu, posiadają min. 24-miesięczną gwarancję producenta (informacja na ten temat znajduje się w karcie gwarancyjnej). Towar zakupiony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej objęty jest 12-miesięczną gwarancją.
  2. Niektóre części i podzespoły są objęte gwarancją producenta, jednake pod warunkiem, że zostały one zamontowane przez autoryzowany serwis. W takich przypadkach informacja na temat czasu trwania gwarancji podana jest na stronie sklepu, w opisie danej części. W pozostałych przypadkach części i podzespoły nie są objęte gwarancją.
  3. Klimatyzatory LG objęte są 3-letnią gwarancją producenta, pod warunkiem, że zostały zamontowane i uruchomione przez Autoryzowanego Instalatora oraz podlegają regularnym przeglądom technicznym przynajmniej dwa razy w roku, potwierdzonym stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji.
  4. Do rozwiązywania wszelkich problemów związanych z diagnostyką oraz naprawą klimatyzatora w ramach gwarancji zobowiązana jest firma, która wykonała montaż urządzenia (Autoryzowany Instalator).