Gwarancja

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Towar znajdujący się w naszej ofercie objęty jest 12-miesięczną gwarancją producenta lub sprzedawcy, chyba że w specyfikacji danego towaru na stronie sklepu wskazano inaczej, z zastrzeżeniem, że ewentualny dłuższy termin wskazany na stronie nie dotyczy towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

 3. W przypadku towarów objętych gwarancją producenta, szczegółowa informacja na temat warunków oraz okresu trwania gwarancji zawarta jest w karcie gwarancyjnej dołączanej do produktu oraz na oficjalnej stronie producenta (Gwaranta).

 4. Części i podzespoły są objęte gwarancją pod warunkiem, że zostały zamontowane przez certyfikowaną firmę oferującą usługi montażowo-serwisowe.

 5. Gwarancja na sprężarki, agregaty oraz inne elementy układów chłodniczych zawierających gazy cieplarniane wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży i udzielana jest wyłącznie klientom posiadającym uprawnienia F-gazowe.

 6. Gwarancja nie obejmuje:
 • uszkodzeń mechanicznych
 • części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak żarówki, bezpieczniki, łożyska, filtry, smary, oleje, czynniki chłodnicze...
 • ruchomych elementów wyposażenia sprzętu AGD, tj. akcesoriów, dołączanych do wyrobów, takich jak: węże, rury, ssawki, worki, filtry do odkurzaczy, miski, trzepaki, nasadki, kubki miksujące, sprzęgła, głowice ubijające, tarcze tnące, sita, nożyki, baterie zasilające, itp.
 • uszkodzeń części/urządzeń wynikających z niewłaściwego doboru parametrów technicznych
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych części/urządzenia, jeżeli są zgodne z zamówieniem klienta
 • urządzeń nieposiadających czytelnych numerów seryjnych nadanych przez producenta
 • samodzielnych przeróbek, przebudowy oraz użytkowania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem