Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

PHU PRYMUS Zygmunt Grygorczuk
ul. Kościuszki 27 B
85-079 Bydgoszcz
fax: (52) 321-23-83
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, w zakresie następujących towarów:
Dane klienta:
Zwracany Towar:
UWAGA:

Warunkiem odstąpienia od umowy jest:

1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. faxem lub pocztą e-mail) w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru (zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.)
2. odesłanie towaru w stanie niezmienionym na adres: PHU PRYMUS, ul. Kościuszki 27b, 85-079 Bydgoszcz, na własny koszt (przesyłki za pobraniem nie są odbierane)
3. zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia zamiaru odstąpienia od umowy
4. do zwracanego towaru prosimy dołączyć poprawnie wypełnione oraz podpisane „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” oraz oryginał dokumentu sprzedaży